Ester Rank

Täispikk intervjuu

Ester Rank kirjeldab oma läbielamisi, mis said talle osaks küüditamisel Siberisse. Samuti räägib ta elust asumisel ning viimaks ka tagasipöördumisest Eestisse.