Inno Salasoo

Täispikk intervjuu

Inno Salasoo kõneleb oma perekonna põgenemisloost Saksamaale ning elust sealsetes DP-laagrites. Seejärel on vaatluse all Austraaliasse emigreerumine ning kohanemine eluga uues asupaigas. Samuti leiavad kirjeldamist eestlus ja kontaktid ning side Eestiga.