Kaja Telmet

Täispikk intervjuu

Kaja Telmet kirjeldab oma pere põgenemisteekonda Ühendriikidesse, mille taustal jäi naise side Eestiga sellegipoolest väga tugevaks. Seepärast kõnelebki Telmet sealjuures oma kontaktist Eesti ja eestlusega - kuidas Eestisse tulek oli äratundmisrõõm ja kojujõudmine.