Adam Brown

Eesti päritolu väärtustamine

Adam Brown kõneleb oma päritolust ja eesti juurtest, lisaks ka seotusest Eesti ja eestlastega. Samuti on vaatluse all eesti toit, keel ning traditsioonid.