Kaja Telmet

Tugev side Eestiga ka ookeani taga olles

Kaja Telmet kirjeldab oma pere põgenemisteekonda Ühendriikidesse, mille taustal jäi naise side Eestiga sellegipoolest väga tugevaks. Seepärast kõnelebki Telmet sealjuures oma kontaktist Eesti ja eestlusega - kuidas Eestisse tulek oli äratundmisrõõm ja kojujõudmine.