Linda Vaike Malmgren

Eesti juurte väärtustamine sugulaste põgenemislugude taustal

Linda Vaike Malmgren annab ülevaate oma vanemate ja sugulaste põgenemislugudest ning lisaks käsitleb olulisi Eesti ja eestlusega seonduvaid teemasid, nagu eesti keel, eestlased, eesti kultuur.