Lisa Trei

Väliseesti ajakirjanik Eesti taasiseseisvumise sündmuste keskel

Lisa Trei kirjeldab oma vanavanemate siirdumist Ühendriikidessesse ja enda sidet Eestiga ning siinsete juurte otsimist. Samuti kirjeldab Lisa Trei oma ajakirjanikutööaastaid Eestis, mistõttu oli ta tunnistajaks mitmetele olulistele taasiseseisvumisperioodil aset leidnud sündmustele.