Maili Malvre

Sõjas muutub positsioon tähtsusetuks

Maili Malvre jutustab oma pere pääsemisloo 1941. aasta juuniküüditamisest. Hirm Nõukogude võimu repressioonide eest sundis perekonda 1944. aastal Saksamaale põgenema, kust edasi paljude eestlaste kombel Ühendriikidesse emigreeruti. Sealses ühiskonnas pidid nullist alustama ka kõrge positsiooniga eestlased.