Maret Schultz

Nõukogude võim jagades perekonda

Maret räägib oma isast, kes jäi Eestisse, kui tema abikaasa ja kaks tütart küüditati Siberisse. Isa väljendas oma soovi liituda perekonnaga Siberis, kuid KGB tabas teda märtsis 1942. a. Mareti sünnipäeval.