Megija Vizbule

Läti Saksa armees teeniv Eesti kodanik

Megija räägib oma isast, Läti Saksa armees teenivast eestlastest. 1945. aastal küüditati ta Siberisse ja ta suutis Lätise tagasi pöörduda alles 12 aasta pärast.