Sale Katrin Marits

Sõja-aastate koledused ei murdnud eesti vaimu

Sale Katrin Marits meenutab Nõukogude võimu arreteerimisi, mahalaskmisi ja küüditamishirmu, mis mõjutasid rängalt tema pere ja sugulaste saatust. Samuti teeb Martis sissevaate oma esimestele Eesti külastustele, laulupidudele ja sidele Eestiga.