Taavi Anari

Videolugu

Taavi Anari kirjeldab oma pere üleelamisi Leningradi blokaadi ajal, mis jätsid tugeva jälje nende elule ja tervisele. Samuti räägib ta ajast, mil Anarite pere elas Kadrioru lossis, mida Ülemnõukogu Presiidium samaaegselt kasutas administratiivkeskusena.