Tõnu Jürvetson

Konstantin Pätsi lähikondlaste põgenemistee läände

Tõnu Jürvetson kirjeldab oma pere põgenemisteekonda Saksamaa ja Rootsi kaudu Ühendriikidesse. Samuti on kõne all Tõnu Jürvetsoni perekonnalugu, mis kätkeb endas Konstantin Pätsi lähikondlaste saatuse kulgu.