Lood ümber maailma

Õppematerjalid

Ajalooharidus

Loe lähemalt

Inimõigusharidus

Loe lähemalt

Me kõik pärimeoma kultuuri

Igaühel meist on oma lugu ja oma roll teiste lugudes. Kõik me oleme kellegi lapsed ja mingi piirkonna elanikud, kõik me pärime oma kultuuri, kodukoha ja perekonna pärandi. Eesti lugu, kogu me lugu, moodustub erinevate Eesti inimeste lugudest.

Need lood ei edasta minevikust täielikku pilti, vaid annavad seda edasi läbi rääkija objektiivi, mis võib olla vägagi erinev meie enda omast. Neid lugusid kuulates kogeme maailma teistsugusel, vahest harjumatul viisil. Pealtnäha olemegi erinevad, kordumatud. See, mis aga peitub igas inimeses sügaval sisimas, on meil ühine.

Kogu Me Lugu on suulise ajaloo portaal. Kogume, uurime ja jagame videoformaadis eesti inimeste lugusid üle maailma, mis räägivad Eesti mäletatava ajastu minevikukogemustest, andes aimu ka olevikust. Selleks kogume, uurime ja jagame Nõukogude või Saksa okupatsiooni ajal Eestis elanud, nimetatud võimude eest Eestist põgenenud või nende tegevuse tulemusena Eestisse sattunud inimeste mälestusi (otsetunnistajad ja nende lähedased). Kogutud mälestusi kasutatakse õppematerjalide arendamisel, uurimistöös ning avalikkuses mälestuspäevadel, näitustel ja muuseumides nii Eestis kui mujal maailmas. Kogu Me Lugu sai alguse 14. juunil 2013. aastal.

Iga lugu on omapärane, samas osa suuremast loost. Iga lugu on Eesti lugu ja ühtlasi kogu inimkonna lugu.