Jaan Meri

Intervjuu

Jaan Meri kirjeldab oma vanemate elulugu ja nende põgenemist Rootsi kaudu Kanadasse. Lisaks tuleb juttu eestlusest, rahvuslikust identiteedist, eesti keelest ja kommetest, Tartu College tegevusest.