Tõnis Mets

Lapsena silmitsi näljasurmaga

Tõnis Mets kirjeldab oma lapsepõlve eriasumisel Kirovi oblastis, kuhu tema perekond küüditati 1941. aastal. Seal tuli seista vastamisi viletsuse, nälja ja isegi surmaga. Ta kirjeldab detailselt groteskseid elamistingimusi ühes turbatööstuse asulas. Tõnis põgenes eriasumiselt kodumaale 1947. aastal.