Raivo Kalamäe

Lühike ülevaade eesti mehe sõjateest Teises maailmasõjas – NSV Liidu hävituspataljon, metsavend, Saksa armee eestlaste üksus

Raivo jutustab sellest, kuidas ta sattus kutsealusena hävituspataljoni, kust hiljem põgenes metsa. Seejärel Saksa okupatsiooni ajal oli ta Omakaitse liige, kelle eesmärgiks oli maaelanikkonna kaitsmine nõukogude partisanide eest. 1944. aastal osales ta lahingutes Riia all Saksa poolel, mille järel jõudis koos oma üksusega laevaga Danzigi sadamasse.