Tõnis Nõmmik

Intervjuu

Tõnis alustab lapsepõlve mälestustega Eestist 1930. aastail. Isa saatis perekonna sõjajalust Rootsi 1944. aastal, kui sõjategevus Eestis käis juba täie hooga. Saksa relvajõudude koosseisus NSV Liidu vastu sõdinud ning üle Läänemere põgenenud eestlaste ja lätlaste väljaandmine Nõukogude Liidule mõjus ülejäänud põgenikele hirmutavalt. Kardeti, et hakatakse ka tsiviilpõgenikke välja andma. Sel põhjusel suundus suur hulk inimesi edasi USA-sse, Kanadasse, Austraaliasse ja muudesse kaugel asuvatesse riikidesse. Tõnis sõitis koos venna ja emaga Argentinasse, kust nad lõpuks jõudsid Kanadasse.