Jüri Martinson

Intervjuu

Jüri räägib oma vanemate taustast ja eluolust Teise maailmasõja eelses Eestis, seejärel Nõukogude esimesest okupatsioonist ja Saksa okupatsioonikorra kehtestamisest. Isa varjas end Nõukogude võimu eest metsas ja tuli sealt välja alles pärast sakslaste tulekut. Ema ja nooremad lapsed, kaasarvatud Jüri, evakueerusid Saksamaale septembris 1944. Isa ei saanud lahkumisluba kätte ja jäi koos vanemate poegadega Eestisse. Nõukogude teise okupatsiooni alguses isa arreteeriti, Jüri vanemad vennad aga küüditati Novosibirski oblastisse märtsis 1949.