Hedda-Viiu Pohlak

Intervjuu

Hedda-Viiu meenutab lapsepõlve, Punaarmee saabumist Narva 1939. aastal, hilisemaid Nõukogude ja Saksa okupatsioone. Tema kooliaastad möödusid Viljandis, ühes eestimeelses klassis. Pärast keskkooli lõpetamist suundus ta õppima meditsiini Tartu riiklikus ülikoolis.