Virve Vaher (Lepik)

Intervjuu

Virve sündis Tartus ja veetis lapsepõlve suved maal. Tema isa oli taimehaiguste professor Tartu ülikoolis ja ema oli õpetaja. Virve vanemad tutvusid õpingutel Šveitsis sõdadevahelisel ajal. Hiljem Teisest maailmasõjast kodus palju ei räägitud. Virve meenutab juuniküüditamist 1941. aastal, Saksa okupatsiooni ja evakuatsiooni laevaga Danzigisse 1944. aastal. Pärast sõja lõppu elas perekond pea kuus aastat Saksamaal, mille järel suundus suure lombi taha. Virve jutustab laevareisist ja meeldivast vastuvõtust USA-s. Ühendriikide poolt nõutud kohalikuks vastuvõtjaks ja esialgseks ülalpidajaks oli luteri kirik. USA-s läks Virve kolledžisse ja selle lõpetamisel kolis New Yorki, kus pühendus tegevusele väliseestlaste kogukonnas. Üks tema vendadest suri haigustesse Saksamaal, teisest vennast sai professor, kelle peamiseks uurimisteemaks oli langetõbi.