Eestlased väljaspool kodumaad

Seos õppekavaga

Gümnaasium: IV kursus "Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20 sajandi esimesel poolel"; teema: Teine maailmasõda

Märksõnad

Teine maailmasõda ja inimeste elusaatus Eestis, pagulased, küüditamine, evakueerimine, Rootsi, Austraalia, Saksamaa, Siber, Saaremaa

Õpitulemused

Õpilane

- teab väljaspool Eestit paiknevate eestlaste kogukondade tekke põhjuseid;

- sõnastab pagulase mõiste ja iseloomustab pagulaskonna sotsiaalset staatust;

- analüüsib sõja mõju inimeste elusaatusele.

Õppematerjali koostaja on Kersti Piilma.