Õie Abner

Intervjuu

Õie Abneri vanavanemad asusid Siberisse elama Vene Keisririigi ajal. Nende elukohaks sai Vambola küla. Räägib lähemalt oma perest. Tema vanematel oli 8 last. Elati hästi kuni kollektiviseerimiseni. Vambolas õppis ta kuni 5 klassini. Haridus oli venekeelne. 1953. a. kolis  Kasekülla, sest lähemad sugulased elasid seal. Elu oli raske, sest ta pidi töötama kolhoosis ilma palgata. Söönuks saadi oma majapidamise saadustest. Abiellus 1960. a. ja tal sündis kaks last. Tema õed ja vennad tulid Eestisse. Õie on mõned korrad Eestit külastanud, kuid talle Eestis ei meeldinud. Ta on Eesti suhtes ükskõikne, kuid peab lugu eesti keelest ja tähistab Eesti pühi. Õie tunneb tuleviku ees ebakindlust, sest majanduslik olukord halveneb. Noortel ei ole tööd ja levinud on alkoholism.