Elje Jaksen (Polman)

Intervjuu

Elje Jakseni vanavanemad rändasid Eestist Siberisse Vene Keisririigi ajal. Kuni kolhooside rajamiseni elati hästi. 1937 – 1938 algasid repressioonid. Mehed viidi ära ja enamus neist tagasi ei tulnud. 1940. a. veeti küla majad küla keskele kokku. Teise maailmasõja ajal mobiliseeriti kõik hobused ja allesjäänud mehed. Elje isa sai sõjas haavata, kuid jäi ellu ja tuli tagasi. Külla jäid alles naised ja lapsed, kes pidid kõik tööd käsitsi ära tegema. Pärast sõda soovis Elje tulla Eestisse, kuid passi puudumise tõttu see tal ei õnnestunud. Õel õnnestus, sest ta abiellus Eestist pärit mehega. Õe mees oli ametilt kalur. Nad töötasid õega Eestis, Kirovi nimelises kalurikolhoosis.