Aimi Zechanowitsch (Kibena)

Intervjuu

Aimi meenutab lapsepõlve Aegna saarel, kus tema isa oli mereväeohvitser rannakaitsepatareis. Eesti okupeerimise järel 1940. aastal formeeriti endine Eesti kaitsevägi ümber ja uued üksused arvati Punaarmee koosseisu, sealhulgas Aimi isa. Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahelise sõja ajal suvel 1941 tuli Aimi isa sakslaste poole üle. Saksa okupatsiooni ajal teenis ta Saksa relvajõududes. 1944. aastal oli ema koos Aimiga Saksamaale suunduva laeva Lapland pardal, kust nad nägid laeva Moero uppumist. Isa jäi Eestisse. Aimi räägib üksikasjalikult põgenike elust Saksamaal. 1946. aastal kolisid nad Geislingeni DP-laagrisse. Järgmisel aastal said nad teada, et isa on elus. Pere emigreerus Austraaliasse 1949. aastal, kus Aimi läks ülikooli. 1960. aastal pöördus ta Kanadasse plaaniga jääda sinna aastaks, kuid jäi sinna hoopis terveks eluks. Kanadas sai ta magistrikraadi ja lõi pere. 1972. aastal käis ta Eestis, kus kohtus isaga. Aimi on olnud aktiive Eesti, Läti ja Leedu teadlaste organisatsioonide ning Eesti Naisüliõpilaste Seltsi liige. Ta töötas pikka aega Eesti arhiivis Torontos.