Seltsielu

Seos õppekavaga

Gümnaasium: Lähiajalugu III - Eluolu ja kultuur

Põhikool: 9. klass. Lähiajalugu - Eesti Vabariik 1920.-1930. aastail

Märksõnad

üliõpilasseltsid ja korporatsioonid, korp! Vironia, skaudid, kodutütred

Õpitulemused

Õpilane

- iseloomustab 1920.-1930. aastate seltsielu, tuues näiteid üliõpilasseltside ja noorteühenduste tegevuste kohta;

- võrdleb noorteühendusi ja üliõpilasseltse ning toob välja sarnasused ja erinevused;

- analüüsib ühe organisatsiooni (kodutütred, skaudid, korp! Vironia, Eesti Üliõpilaste Selts, Eesti Naisüliõpilaste Selts) tegevust põhjalikumalt ja koostab selle põhjal kõne.

Õppematerjali koostaja on Hanna-Liis Kaarlõp-Nani.