Adam Brown

Eesti päritolu väärtustamine

Adam Brown jutustab vanemate mälestusi Eestist ja eestlaste identiteedist USAs. Kui tähtsaks peeti perekonnas olla eestlane, kuidas läbi traditsioonide ja toidu hoiti elavana mälestust kodumaast. Kuidas Eesti taasiseseisvumisega saabus võimalus külastada uuesti Eestit. Samuti kirjeldab ta isiklikke emotsioone seoses eestlaseks olemisega.