Andestamine doktor Mengelele. III osa. Holokausti mälestusmuuseum

Dokumentaal

Kas me suudame andeks anda? See on küsimus, millele on igaühel oma vastus. Film on seotud õppematerjaliga "Holokaust".