Eda Anton

Intervjuu

Eda (sünd. 1943) jutustab lapsepõlvest Põra talus Valgamaal. 25. märtsil 1949 küüditati tema koos vanemate ja vanema õega kui kulaklik pere Ehirit-Bulagatski rajooni Irkutski oblastis. Elu eriasumisel oli väga raske, sest elutingimused olid nigelad ja nälga pidi tundma iga päev. Perekond vabastati alles juunis 1958, mille järel saabusid nad esialgu Lätti, kus elasid mõnda aega enne seda, kui neil lubati Eestisse tagasi pöörduda. Hiljem astus Eda Tartu riiklikku ülikooli vene filoloogiat õppima, seejärel töötas ta õpetajana.