Heli Susi

Intervjuu

Heli Susi õnneliku lapsepõlve lõikas läbi Eesti okupeerimine NSV Liidu poolt 1940. a. Ta meenutab, kuidas oodati sõja puhkemist ja sakslasi, kes päästaksid Eesti NSV Liidu küüsist. Sakslastes aga pettuti, sest loodetud vabadust nad ei andnud. Heli Susi küüditati 1949. a. koos perekonnaga Siberisse.