Ilvi Jõe-Cannon

Intervjuu

Ilvi Jõe-Cannon kirjeldab teekonda Saksamaale ning eluolu sealsetes põgenikelaagrites, kusjuures tähtsal kohal on viibimine just Geislingeni laagris. Seejärel leiab käsitlemist emigreerumine USAsse ja sealne haridustee ning kodu rajamine. Samuti annab Ilvi Jõe-Cannon ülevaate oma pere saatusest sõja ajal ning sellele järgnenud aastatel. Viimaks kirjeldab Ilvi Jõe-Cannon ka tagasipöördumist Eestisse ja selgitab, mida tähendab tema jaoks Eesti identiteet ning Eesti kui kodumaa.