Ingrid Maret Junisov (Gutman)

1945. aastal sakslasena Siberisse küüditamisest ja sealt kotiposte abiga põgenemisest

Ingrid Maret Junisov arutleb selle üle, mis võis olla tema ja ta ema Siberisse küüditamise põhjus. Ta räägib asumiskohas koolis ja tööl käimisest, põgenemisotsuseni jõudmisest, põgenemisteekonnast ning oma tunnetest.