Kaja Telmet (Heinla)

Intervjuu

Kaja Telmet räägib enda ema ja isa kohtumisest Saksamaal pagulaslaagris, kuhu nad põgenesid Eestist 1944 aastal. Pere emigreerus USA-sse ja elas oma esimeses elukohas järjest 12 aastat. Kaja Telmet tegutseb aktiivselt väliseestlaste kogukonnas. Ka oma eestlasest abikaasaga tutvus ta seal. Nad on Eestit külastanud 1970. aastatest alates ja on siiani tihedalt seotud eesti kultuurialase tegevusega nii välismaal kui ka Eestis.