Lelia Randlo

Intervjuu

Lelia räägib NSV Liidu esimese okupatsiooni algusest, sellest kuidas ta Eesti iseseisvuse kaotust üle elas ja kuidas NSV Liidu julgolekuorganid teda otsimas käisid. Põgenes perega Saksamaale, kus elas põgenikelaagris. Sealt siirdus Inglismaale tööle ja õppima ning tõi pere järele. Õe pere emigreerus USA-sse. Mõne aja pärast kolis ka Lelia USA-sse.