Leo Ginovker

Intervjuu

Leo Ginovker on pärit juudi perest. Ta räägib Tallinna sünagoogi juures juudi koolis käimisest, vanemate kommivabrikust Ginovker & Co, mis 1940. a. esimese NSV Liidu okupatsiooni ajal riigistati. Tema perekond küüditati 1941. a. Kirovi oblastisse. Ema jäi Eestisse ja ta saadeti Saksa okupatsiooni ajal Klooga laagrisse, kus ta hukati. Leo töötas koos oma vendadega kolhoosis raamatupidajana.