Mai-Liis Bartling (Hallikmaa)

Eesti juurte juures püsimine

Mai-Liis Bartling kirjeldab oma ema otsuse tagamaid põgeneda Eestist. See oli eelkõige seotud asjaoluga, et tema esimene abikaasa teenis Saksa relvajõududes. Lisaks sellele selgitab Mai-Liis tema ülejäänud perekonna Eestisse jäämise põhjuseid. Eraldi peatub ta sellistel teemadel, nagu eestlaste elu põgenikelaagrites Saksamaal ja emigreerumine USA-sse.