Mai-Liis Bartling (Hallikmaa)

Eesti juurte püsimine

Mai-Liis Bartling kirjeldab oma ema otsuse tagamaid põgeneda Eestis. Esimese abikaasa rolli selles tänu teenistusele Saksa sõjaväes. Tema ülejäänud perekonna mahajäämise põhjuseid. Elu ja eestlasi Saksa erinevates laagrites ja emigreerumist USA-sse.