Mare Emilie Attemann

Intervjuu

Mare räägib lapsepõlvest Pärnus, teise maailmasõja lahingute jõudmisest Pärnusse ja tädi juurde maapakku saatmisest. Juttu tuleb isa arreteerimisest NSV Liidu julgeolekuorganite poolt ja mahalaskmisest pääsemisest, elust sõja järel pagulaslaagris Saksamaal, isa areteerimisest Saksa okupatsiooni aegse töö pärast, isa vabastamisest ja pere emigreerumisest Belgia kaudu Kanadasse.