Mare Emilie Attemann

Intervjuu

Mare räägib lapsepõlvest Pärnus, Teise maailmasõja lahingute jõudmisest Pärnusse ja tädi juurde maapakku saatmisest. Samuti jutustab ta isa arreteerimisest NSV Liidu julgeolekuorganite poolt ja mahalaskmisest pääsemisest, elust sõja järel põgenikelaagris Saksamaal, isa arreteerimisest Saksa okupatsiooni aegse töö pärast, tema vabastamisest ja pere emigreerumisest Belgia kaudu Kanadasse.