Maret Paljak (Rajamaa)

Intervjuu

Maret Paljak (sünd. Rajamaa 1932) isa oli Eesti tuntud koolitegelane Hermann Rajamaa. Maret Paljak räägib oma intervjuus oma lapsepõlvest Eestis, Nõukogude okupatsioonist, ohtlikust põgenemisteekonnast Saksamaale 1944. aastal, perekonna taaskohtumisest Rootsis 1945. aastal, kuna tema isa oli põgenenud ülejäänud perekonnast eraldi Rootsi. Paguluses jätkas Hermann Rajamaa eestikeelse kooli arendamist. Eesti pagulaste tegevuses osales aktiivselt ka Mareti ema Helmi Rajamaa (Seppel). Maret kõneleb intervjuus oma kooliteest Rootsis, õppides algul eesti ja edasi rootsikeelses koolis. Ta oli aktiivne gaidide liikumises, osaledes paljudel kogunumistel Rootsis ja kaugemalgi. Tänu gaidide liikumisele sai ta tuttavaks oma tulevase abikaasa Ivar Paljakuga, kes oli skaut. Maret läks õppima hambaarstiks. Ülikoolis liitus korporatsioon Filiae Patriaega. Paljakute perekonnal olid Külma sõja ajal tihedad kontaktid Eestiga, kus neil elas palju sugulasi. Mitu korda külastati okupeeritud Eestit. Pärast Eesti vabanemist, mida Maret olevat näinud ette, Eestiga suhted tihenesid veelgi.