Rein Annik

Narva tankimonumendi saamislugu ja selle tähenduse muutumine läbi aja

Rein Annik (sünd. 1935) jutustab Narva tankimonumendi loomise tagamaadest ja tähendusest kohalikele elanikele. Kui 1970. a toodi see sõjamasin Leningradi külje all asunud hoidlast Narva jõe äärde, siis esialgu ei omistatud sellele nii suurt tähtsust kui ümbruskonna teistele mälestuspaikadele. Olukord hakkas muutuma, kui Nõukogude režiimi jalgealune ei olnud enam nii kindel ja Eesti iseolemisest hakati aina valjemini rääkima. Rein on olnud pikka aega Narva elektrivõrgu juhataja, Narva linnanõukogu liige Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajal ja Narva-Jõesuu linnapea 1999.-2005. a.