Rein Pajo

Intervjuu

Rein Pajo on pärit Viljandimaalt. Isa oli Tondi sõjakooli haridusega ja töötas raudteel nii Eesti Vabariigi, esimese NSV Liidu ning Saksa okupatsiooni ajal. 1944. a. anti talle võimalus evakueeruda Saksamaale, kuid ta loobus sellest. Saatis ära ainult oma pere ja jäi ise väikese luure/diversioonigrupi koosseisus Eestisse. Grupp varjas ennast natuke aega, kuid siis tulid metsast välja ja läksid koju. NSV Liidu julgeolekuorganid jõudsid aga varsti nende jälile ja nad arreteeriti. Teda karistati 10 aastase vabadusekaotusega. Saksamaale läinud pereliikmed elasid erinevates põgenikelaagrites. 1946. a. emigreerusid nad Kanadasse. Isa vabanes laagrist 1956. a. ja alustas oma perega kirjavahetust. 1963. a. esitas ema taotluse, et isal lubataks perekonnaga ühineda. Rein räägib lähemalt sellega seotud asjaajamisest. Neil läks õnneks ja isal lubatigi NSV Liidust lahkuda. Ta jõudis pere juurde 1965. a. ja elas emaga koos veel 45 aastat.