Rein Pajo

Intervjuu

Rein on pärit Viljandimaalt. Tema isa Elmar oli Tondi sõjakooli haridusega ja töötas raudteel nii Eesti Vabariigi, esimese Nõukogude ning Saksa okupatsiooni ajal. 1944. aastal anti talle võimalus evakueeruda Saksamaale, kuid ta loobus sellest, saates sinna ainult oma pere. Ta jäi ise väikese luure-diversioonigrupi koosseisus Eestisse. Grupp varjas ennast mõnda aega, kuid siis tulid mehed metsast välja ja läksid koju. NSV Liidu julgeolekuorganid jõudsid aga varsti nende jälile ja nad arreteeriti. Teda karistati 10-aastase vabadusekaotusega.

Saksamaale lahkunud pere elas erinevates DP-laagrites, kust nad emigreerusid Kanadasse 1946. aastal. Elmar vabanes laagrist alles 1956. aastal ja alustas oma perega kirjavahetust. 1963. aastal esitas ema taotluse, et isal lubataks perekonnaga ühineda. Rein räägib lähemalt sellega seotud asjaajamisest. Neil läks õnneks ja Elmaril lubatigi NSV Liidust lahkuda. Ta jõudis pere juurde 1965. aastal ja elas emaga koos veel 45 aastat kuni oma surmani 2010. aastal.