Rein Pirn

Intervjuu

Rein meenutab lapsepõlve Teise maailmasõja eelses Eesti Vabariigis, kooliminekut Nõukogude esimese okupatsiooni ajal, lahinguid Tallinnas 1941. aasta suvel ja seejärel kehtestatud Saksa okupatsioonikorda. Lisaks sellele jutustab ta Tallinna pommitamisest 9. märtsil 1944. Samal aastal evakueerus Reinu perekond Eestisse laieneva sõjategevuse eest Saksamaale, kust nad jõudsid edasi Austriasse, jäädes sinna mitmeks aastaks pärast Teise maailmasõja lõppu. Hiljem rändas perekond välja Lõuna-Aafrika Vabariiki. Hiljem viis Reinu elutee teda edasi Kanadasse ja USA-sse.