Jaak Treiman

Intervjuu

Jaak Treiman räägib oma pere põgenemisest Saksa okupatsiooni aegsest Eestist Soome, sealt Rootsi ja USA kaudu Austraaliasse. Hiljem pöördusid nad tagasi USA-sse. Tema perekonnal puudus pikka aega kontakt Eestiga. Jaak Treiman räägib ka Eesti taasiseseisvumisest, tolleaegsest poliitilisest õhustikust ja oma tööst aukonsulina.