Andres Männik

Intervjuu

Andres räägib toredast lapsepõlvest, tädi juures elamisest NSV Liidu esimese okupatsiooni ajal, rettu minemisest, Saksa okupatsiooni ajast, 1944. a. koos emaga Saksamaale evakueerumisest. Seal elasid sõja lõpuni. Andres oli haiguse tõttu sanatooriumis. Haiglas puutus ta kokku koonduslaagrist vabastatutega. Suundusid pagulaslaagrisse ja sealt edasi USA-sse.