Rein Pajo

Õnneliku lõpuga 21-aastane lahusolek

Rein evakueerus koos emaga Saksamaale 1944. aastal, kuid tema isa jäi Eestisse. Saksamaal elasid nad alguses DP-laagrites, 1946. aastal aga suundusid ema ja poeg Kanadasse. Isa vabanes vangilaagrist 1956 ja seitse aastat hiljem esitas taotluse oma perega ühinemiseks. Pärast kaheaastast asjaajamist lubati tal lahkuda Nõukogude Liidust, et perega ühineda. Reinu vanemad elasid koos veel 45 aastat.