Armas Sootaru

Omakaitselane Teise maailmasõja keerises

Armas Sootaru kirjeldab abiellumist oma noorusajal. Astumist Omakaitsesse, lahingutegevust Sinimägede ümbruses, taganemist Läti piirini ja sealt põgenemist Saksamaale läbi Riia. Jõudmist USAsse ja sealt töötamist, õppimist ja oma büroo avamisest. Mainib põgusalt oma naise ja ülejäänud perekonna saatusest.