Armas Sootaru

Intervjuu

Armas kirjeldab oma lapsepõlve teise maailmasõja eelses Eestis . Ta räägib teise maailmasõja jõudmisest Eestisse, Tartu lahingutest, enda varjamisest ja Saksa armee saabumisest. Saksa okupatsiooni ajal oli tööl Saksamaal, tuli sealt tagasi, et Eestis ülikooli astuda. Kahjuks jäi see pooleli materiaalsete raskuste tõttu. Läks tagasi oma tallu ning abiellus seal. 1944 Armas ning ta perekond evakueerus Saksamaale, kust lõpuks evakueerusid USAsse.