Elsa Uudeküla

Intervjuu

Elsa esivanemad rändasid Eestist Siberisse 20. sajandi alguses. Nende elupaigaks sai Vambola küla. Riigi poolt anti tasuta maad, kuhu ehitati maja. Kuni nõukogude võimu kehtestamiseni elati hästi. Vambola külas elas umbes 200–300 inimest, kõik eestlased. Teise maailmasõja ajal toodi külla mujalt väljasaadetuid, kes läksid hiljem koju tagasi. Elsa lapsed läksid võimaluse avanedes Eestisse. Elsal on 4 klassi haridust ja ta töötas kogu oma elu kolhoosis. Alguses oli raske, kuid teda innustas seal töötama tema töö väärtustamine: hea töö eest sai ta palju aukirju ja medaleid.