Jaan Meri

Eesti identiteet, traditsioonid, keel ja kombed Kanadasse põgenenud eestlaste perekonnas

Jaan Meri kirjeldab oma vanemate elukäiku Teises Maailmasõjas, mil okupatsioonivõimude tõttu Rootsi kaudu Kanadasse põgeneti. Lisaks on kõne all eestlus, rahvuslik identiteet, Eesti traditsioonid, keel ja kombed.