Maire Joost

Intervjuu

Maire Joost räägib oma vanaisade ja vanaonude represseerimistest NSV Liidu okupatsiooni perioodil. Vaatluse all on psühhiaatrihaiglasse sulgemise kasutamine represeerimisvahendina.