Silva Kangur (Nuuma)

Eestlased eriasumisel Omski oblastis

Silva Kangur (neiupõlves Nuuma, sünd. 1954) räägib oma vanemate sattumisest Omski oblasti Tšerlaki rajooni 1949. a. Nii Ülo Nuuma (1930-1987) kui ka Ilme (neiupõlves Havakats, 1931-2019) koos nende perekondadega saadeti märtsiküüditamise käigus toonaselt Tartumaalt välja.
Eriasumisel sai Ülo perekond paremad elutingimused, kui Ilme pere. Põhjus seisnes selles, et Ülo ema rääkis väga hästi vene keelt, mis andis talle võimaluse kohalikus piimapunktis tööle saada. See kindlustas perekonnale ligipääsu piimasaadustele. Ilme peret hoidsid elus Eestist saadetavad pakid, ilma milleta Omski oblasti stepis oleks olnud raske ellu jääda.
Kui küüditamise tõttu jäi Ülo koolitee pooleli, siis Ilme läks õhtukooli Tšerlakis. Pärast selle lõpetamist abiellus ta Üloga. Kahe aasta pärast sündis neil Silva.